4. Mezinárodní kolaborativní a dialogické sympozium

HORIZONTY 2018

Napětí, které nás (ne)spojuje

3.—5. května 2018

Ostrava, Důl Hlubina

Není jednoduché přijmout napětí, které vzniká, když zastáváme vlastní stanovisko a zároveň zůstáváme zvědaví na stanovisko druhého.

— Stewart & Zediker

To, co se nám může jevit jako překážka v dialogu, například napětí, nejasnost, dvojznačnost, nesrozumitelnost a nedorozumění, je nezbytné pro to, aby byl dialog tvůrčí a produktivní.

— Harlene Anderson

O sympoziu

Žijeme v rozděleném, nejednotném světě. Snažíme se vyznat v tom, kdo jsme „my“, kdo jsou „oni“ a hledáme to, co nás odděluje, čím jsme jiní a lepší. Vytváříme si svou komunitu, ale přesně to nás ve stejné chvíli vzdaluje vůči ostatním. Dialog mimo naši sociální bublinu s sebou nutně nese napětí, které může být nepříjemné až nesnesitelné, a tak se raději uzavíráme „mezi svými“.

Pro porozumění v dialogu je však přesně toto napětí zároveň nezbytné. Aby mohlo vzniknout něco nového, je zapotřebí setkat se s cizím, neznámým, někdy protichůdným. To stejné napětí, které nás odděluje, nás potom může i spojovat.

Horizonty 2018 budou hledat prostor pro spojitosti v nespojitém, společné v rozdílném, soudržné v konfliktním. Hlavní důraz bude na témata duševního zdraví, rasismu / xenofobie, partnerských vztahů a vzdělávání. Sympozium je tedy určeno jak zájemcům o uvedená témata z řad odborníků i široké společnosti, ale také facilitátorům, mediátorům, terapeutům, sociálním pracovníkům, komunitním pracovníkům, pedagogům, aktivistům a dalším.

Více o formátu sympozia a jeho názvu

Proč sympozium? Proč Horizonty?

Formát Horizontů jsme se rozhodli pojmenovat „sympoziem“. Podle nás označuje lépe dialogický, horizontální a interaktivní model setkání, než jiná označení. Aby však nezůstalo u slov, ale setkání mělo skutečně dialogický charakter, tomu věnujeme velkou pozornost dopředu. Domlouváme se hned od začátku na formátu jednotlivých částí s hosty, uzpůsobujeme prostor a využíváme různé formy příspěvků a diskusí. Celý tým Narativu se bude věnovat facilitaci společných dnů, aby se všichni účastníci cítili příjemně, aby byli přizvání do dialogu, mohli se vyjádřit a být aktivní dle své chuti.

Dialog je nezbytný, chceme-li se vzájemně obohatit. A stejně jako původ slova dialog, tak i sympozia nás přivádí až do starověkého Řecka. Ve starořecké společnosti mělo sympozium dvojí význam. Ten prvotní a rozšířenější souvisí s doslovným překladem: „spolu – pít“ a označovalo oslavy, hostiny a rituální příležitosti, při kterých se sedělo v kruhu a leckdy nemírně užívalo všech starověkých slastí. Druhý význam odkazuje k té částí sympozií, kde se nejen hodovalo, ale zejména hovořilo na určité téma – na to odkazujeme především (ačkoliv ani prvnímu významu se nevyhýbáme 😊). Nezřídka takovou diskuzi usměrňoval „moderátor“, aby k danému tématu mohli promluvit všichni, kdo chtějí, a debata byla pro všechny přínosná.

A proč právě „Horizonty“? Protože nás zajímá, kam společně můžeme dohlédnout ze současného stanoviště a co na „horizontech“ shlédneme. Chceme se také setkat tak říkajíc „horizontálně“ – aby si mohli naslouchat a mluvit spolu zkušení odborníci a ti začínající, napříč generacemi i napříč profesemi. A v poslední řadě – znáte „splývání horizontů“? To je poetický obrat H. G. Gadamera, jehož hermeneutické myšlení ovlivnilo řadu našich učitelů. Přibližoval tak moment vzájemného porozumění – které můžeme zažít v dialogu, kde si vzájemně ukazujeme vlastní zkušenosti, předsudky, jiná předporozumění. Nabízíme si vzájemně své horizonty tak, že dochází k jejich „splývání“ a náš vlastní horizont se tak rozšiřuje, aniž by byl vytlačován nebo vytlačoval nějaký jiný.

Právě k takovému splývání horizontů bychom vás rádi přizvali.

Více o místu konání sympozia

Prostory Horizontů 2018: Dolní oblast Vítkovic – Důl Hlubina

Podobně jako loni, i letos se budou Horizonty odehrávat v historicky jedinečném prostoru Dolu Hlubina v Ostravě. Provoz Důl Hlubina neslouží (již od devadesátých let 20. století) k těžbě uhlí, jak by se podle názvu mohlo zdát. Prostory bývalého černouhelného dolu prošly rekonstrukcí, aby od roku 2015 mohly fungovat jako tzv. Kreativní čtvrť – sloužit rozličným kulturním, uměleckým či vzdělávacím akcím. Rekonstrukce byla natolik úspěšná, že si vysloužila ocenění stavby roku 2015.

Důl Hlubina se nachází v širším areálu Dolní oblasti Vítkovic, který byl v roce 2002 prohlášen za Národní kulturní památku. Tato oblast je spjata, stejně jako Ostrava sama, s těžbou uhlí a výrobou železa, která se datuje od roku 1828. Po 170 letech nepřetržité výroby byly technologické provozy včetně dolu Hlubina a Vysokých pecí s Koksovnou zastaveny v roce 1998 a až v nedávných letech rekonstruovány. Pořádají se zde velké kulturní akce, jako například Colours of Ostrava. Celý areál je přístupný v kteroukoliv denní i noční hodinu. V přestávkách mezi workshopy nebo po nich si tedy budete moci vychutnávat jedinečnou atmosféru, kterou nenajdete v žádném jiném českém městě.

Samotné Horizonty se budou odehrávat v tzv. Starých koupelnách, což jsou budovy, kam horníci přicházeli na směnu, převlékali se tady do fáraček předtím, než vyráželi do podzemí. aby zde na konci směny smývali uhelný prach. Nedaleko odtud funguje kavárna PetPunk (dříve Maryčka), kde si můžete dát dobré kafe, občerstvení nebo pivo.

Kolem Provozu Hlubina se zformoval inspirativní tým složený z kulturních promotérů, profesionálů i nadšených aktivistů, kteří se na budování Provozu Hlubina podílí. Vytvářejí zde jedinečnou komunitu a místo, kde je mnoho prostoru pro imaginaci, sociální i kulturní otázky a témata, a hlavně pro setkávání a dialog. Věříme, že Horizonty zde budou jako doma a samotné místo se bude velkou mírou podílet na kolaborativní atmosféře celé akce.

První verze programu sympozia bude zveřejněna 10.3.2018.

Pořadatelé

Sympozium pořádá Spolek Narativ ve spolupráci s:

Hlavní hosté

test

test

test